Chức năng chuyển đổi ngoại tệ là gì?

1 min. readlast update: 05.18.2023

Chức năng chuyển đổi ngoại tệ (convert currency) là chức năng MIỄN PHÍ được cấp bởi PingPong, giúp đáp ứng nhu cầu sử dụng các loại tiền tệ linh hoạt hơn của khách hàng PingPong và không mất phí sử dụng.

Để mở tính năng này, bạn chỉ cần liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của PingPong để yêu cầu là được nhé.

Was this article helpful?