Chương trình giới thiệu PingPong là gì?

1 min. readlast update: 05.18.2023

Với chương trình Affiliate của PingPong, bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và mời đối tác, bạn bè hay những người khác từ mạng lưới quan hệ của mình đăng ký và sử dụng PingPong - một trong những giải pháp thanh toán Quốc tế uy tín và hiệu quả nhất. Chỉ với 1 đường link duy nhất, bạn có khả năng nhận được tiền thưởng lên tới 25 USD cho mỗi người đăng ký mới nếu họ đạt đủ điều kiện của chương trình là nhận đủ 1000$ trong vòng 6 tháng đầu kể từ ngày đăng ký.

Was this article helpful?