Có chi phí nào khi rút tiền về ngân hàng Việt Nam không?

1 min. readlast update: 05.18.2023

PingPong sẽ chỉ thu khoản phí tối đa 1% từ PingPong về Ngân hàng Việt Nam.

Lưu ý: trường hợp bạn rút tiền về tài khoản Ngân hàng bằng tiền non-VND, bạn sẽ bị tính phí dao động 2~4% tùy ngân hàng trung gian và ngân hàng nhận.

Was this article helpful?