Có phí khi thực hiện chuyển khoản cho Nhà cung cấp không?

1 min. readlast update: 10.17.2023

Phí chuyển tiền cho tài khoản ngân hàng của Nhà cung cấp là 1%.

Lưu ý: có thể sẽ có phí landing fee (phí của Ngân hàng trung gian), phần phí này không phải PingPong thu.

Was this article helpful?