Mất bao lâu để nhà cung cấp nhận được tiền?

1 min. readlast update: 05.18.2023

Thời gian để nhà cung cấp nhận được tiền là khoảng 3~5 ngày làm việc.

Was this article helpful?