Thẻ ảo (VCC) là gì?

1 min. readlast update: 10.18.2023

Thẻ ảo PingPong có thể được sử dụng như thẻ MasterCard/Visa để mua sắm online. Bạn có thể nạp tiền vào thẻ ảo PingPong với số dư trong tài khoản PingPong để sử dụng cho:

- Chạy Ads Google, Facebook

- Thanh toán trên Amazon, Aliexpress, Customcat, Printful, Teescape, Printify... 

Was this article helpful?