Tôi làm gì nếu không nhận được mã xác thực?

1 min. readlast update: 05.18.2023

Nếu bạn không nhận được mã xác thực, vui lòng kiểm tra lại số điện thoại bạn nhập và yêu cầu gửi lại mã mới.

Mã xác minh sẽ được gửi về trong vòng 2 phút, vui lòng thử lại sau 2 phút để tránh trường hợp ấn nhiều lần mã bị lệch.

Was this article helpful?