Bao lâu thì tài khoản của tôi được xét duyệt?

1 min. readlast update: 10.18.2023

Dựa vào thông tin bạn cung cấp, thời gian xét duyệt vào khoảng 1-3 ngày làm việc. Nếu bạn có khó khăn trong việc tạo tài khoản, bạn vui lòng liên hệ vnsupport@pingpongx.com nhé.

Was this article helpful?